ΝΕΦ 641 (Καπλάνης)


Tο πρώτο μάθημα του ΝΕΦ 641 θα γίνει εκτάκτως στην αίθουσα 208  την Πέμπτη 5-3-2020 ώρα 13.30-16.00.