Σιμελίδης Χρήστος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997421
Γραφείο: 
208/12 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης

 

O Χρήστος Δ. Σιμελίδης σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 2000) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη βυζαντινή φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (MPhil 2003, DPhil 2006), όπου διετέλεσε υπότροφος των κολεγίων Merton και Somerville. Έχει διατελέσει επίσης Fellow in Byzantine Studies στο Dumbarton Oaks, το ερευνητικό κέντρο βυζαντινών σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard στην Ουάσινγκτον (ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2018-2019), και British Academy Postdoctoral Fellow στο Lincoln College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου δίδαξε μαθήματα παλαιογραφίας και βυζαντινής φιλολογίας (2007-2010). Συνεχίζει να είναι διδάσκων και συνδιοργανωτής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ελληνικής Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου της ΟξφόρδηςΑπό το 2010 διδάσκει Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης, συνεργάστηκε με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2012-2015, 2017) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017-2020) ως διδάσκων-σύμβουλος και συντονιστής της θεματικής ενότητας ΕΛΠ 21 (Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία). 

 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η βυζαντινή λογοτεχνία της πρώιμης και μέσης περιόδου, η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα βυζαντινά κείμενα, τα βυζαντινά λεξικά και η κριτική των κειμένων. Του έχει ανατεθεί η έκδοση των ποιημάτων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στη σειρά Corpus Christianorum.

 

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία Selected Poems of Gregory of Nazianzus (Göttingen, 2009) [PDF] και (σε συνεργασία με τον Ε. Α. Πάσχο) Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Singapore - Hackensack, NJ, 2017). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

 

V&R   

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1995-2000: Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

2001-2003: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Philosophy (MPhil) in Byzantine Studies, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

 

2003-2006: Πρόγραμμα Διδακτορικού (DPhil), Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 2006)

 

Selected Poems of Gregory of Nazianzus: A Critical Edition with Introduction and Commentary (Επιβλέπων καθηγητής: Nigel G. Wilson. Εξεταστές: Neil Hopkinson, Elizabeth M. Jeffreys).

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

1999: Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

 

2001-2004Leventis Graduate Scholar in Greek Studies, Merton College, Οξφόρδη

 

2004-2006Senior Scholar in the Arts and Humanities, Somerville College, Οξφόρδη

 

2006-2007Fellow in Byzantine Studies, Dumbarton Oaks (Harvard University), Ουάσινγκτον (ακαδημαϊκό έτος)

 

2007-2010British Academy Postdoctoral Fellow, Βρετανική Ακαδημία και Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

 

2007-2010Junior Research Fellow in Greek Palaeography, Lincoln College, Οξφόρδη

 

2009: Βραβείο 2007 του Hellenic Foundation για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στη Μ. Βρετανία στον τομέα των μεσαιωνικών σπουδών

 

2014: Επισκέπτης Ερευνητής (Visiting Researcher/Gastforscher) στα Τμήματα Κλασικών Σπουδών των Πανεπιστημίων του Waterloo, Καναδάς, (για τρεις μήνες) και της Χαϊδελβέργης, Γερμανία (για ένα μήνα).

 

2017, 2019: Υπότροφος του προγράμματος του DAAD «Philologie in Antike und Byzanz», Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (για τις περιόδους 20.7-20.8.2017 και 18.7-20.8.2019)

 

2018-2019: Fellow in Byzantine Studies, Dumbarton Oaks (Harvard University), Ουάσινγκτον (ακαδημαϊκό έτος)

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

1. Selected Poems of Gregory of Nazianzus : I.2.17; II.1.10, 19, 32 : A Critical Edition with Introduction and Commentary (Hypomnemata 177), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009. [PDF]

 

2. (σε συνεργασία με τον E. A. Πάσχο), Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific 2017.

 

ΑΡΘΡΑ

 

1. «Aeschylus, Supplices 691/2: πρόνομα δὲ †βρότατος† πολύγονα τελέθοι», Philologus 147, 2003, 343-7.

 

2. «Aeschylus, Supplices 691/2: a supplementary note with remarks on ἁβρός», Philologus 149, 2005, 154-8.

 

3. «Honouring the bridegroom like God: Theodore Prodromos, Carmina Historica 6. 46», Greek, Roman and Byzantine Studies 46, 2006, 87–100.

 

4. «The Compilation of the Lexica to the Poems of Gregory of Nazianzus: Lexicon Casinense and Paraphrase A for the Gedichtgruppe I», στο A. Schmidt (επιμ.), Studia Nazianzenica II (Corpus Christianorum Series Graeca 73, Corpus Nazianzenum 24), Turnhout: Brepols 2010, 203-21.

 

5. «Callimachus, Epigram 9.6 G.–P. and Gregory of Nazianzus, Carmen I 2.14.10», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 176, 2011, 60-2.

 

6. «The Byzantine Understanding of the Qurʾanic Term al-amad and the Greek Translation of the Qurʾan», Speculum 86, 2011, 887-913.

 

7. «Lustrous Verse or Expansive Prose? The Anonymous Chapters in Parisinus gr. 2750A and Vaticanus gr. 1898», στο S. Efthymiadis, Ch. Messis, P. Odorico και I. Polemis (επιμ.), Pour une poétique de Byzance. Hommage à Vassilis Katsaros (Dossiers byzantins 16), Paris: Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, École des hautes études en sciences sociales 2015, 273-94.

 

8. «ξένος θεὸς καὶ ἄγραφος; Βιβλικά χωρία για το Άγιο Πνεύμα στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 30Β, 2015, 54-62.

 

9. «Nonnus and Christian Literature», στο D. Accorinti (επιμ.), Brill’s Companion to Nonnus of Panopolis, Leiden; Boston: Brill 2016, 289-307.


10. «On the Homeric Hymns in Byzantium», στο A. Faulkner, A. Vergados και A. Schwab (επιμ.), The Reception of the Homeric Hymns, Oxford: Oxford University Press 2016, 243-60.


11. «Aeschylus in Byzantium», στο R. Kennedy (επιμ.), Brill’s Companion to the Reception of Aeschylus, Leiden; Boston: Brill 2017, 179-202.

 

12. «Emotions in the Poetry of Gregory of Nazianzus», στο M. Vinzent (επιμ.), Studia Patristica, vol. 83: Papers Presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015Τόμος 9: Emotions, επιμ. Y. Papadogiannakis, Leuven: Peeters 2017, 91-101.

 

13. «Παράφραση και ερμηνεία: ο ποιητής Νόννος Πανοπολίτης και το Κατά Ιωάννην», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 33Β, 2018, 65-79.

 

14. «Gregory of Nazianzus and Christian Epigram in the East», στο Chr. Henriksén (επιμ.), A Companion to Ancient Epigram (Blackwell Companions to the Ancient World), Malden, MA: Wiley-Blackwell 2019, 633-48.

 

15. «Η φιλολογία στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα», στο Γ´ Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία»Θεολογία – Ἱστορία – Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη. Θεσσαλονίκη 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 2019, 317-24.

 

16. «Two Lives of the VirginJohn Geometres, Euthymios the Athonite, and Maximos the Confessor», Dumbarton Oaks Papers 74, 2020, 125-159.

 

17. «Epigrams and Verse Letters in Palladas and Gregory of Nazianzos», στο K. Kubina & A. Riehle (επιμ.), Epistolary Poetry in Byzantium and Beyond: An Anthology with Critical Essays, London - New York: Routledge 2021, 33-44, 108-119, 274-281.

 

18. «Angelic lust and mighty giants: Gregory of Nazianzus and Genesis 6.1-4», στο A. Faulkner, C. O'Hogan & J. Wickes (επιμ.), Genesis in Late Antique Poetry, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 2022, 18-39. 

  

ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

 

1. «Epiphanius of Salamis», «Eunapius of Sardis», «Evagrius Ponticus» και «Gregory of Nazianzus» στο R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine και S. Huebner (επιμ.), Encyclopedia of Ancient History, Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

 

2. «A Greek Translation of the Qurʾan», στο D. Thomas και B. Roggema (επιμ.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, τόμος 1, 600-900 (Addenda Online), Leiden: Brill, 2014.

 

3. (σε συνεργασία με τον Α. Παπαρνάκη), «ἀσθένεια, ἀσθενέω, ἀσθενής», στο E. Bons (επιμ.) Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, Volume I: Alpha – Gamma, Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, 1213-1230.

   

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 

 

1. Saint Grégoire de Nazianze: Œuvres poétiques. Tome I, 1re partie. Poèmes personnels: II, 1, 1-11. Texte établi par A. Tuilier et G. Bady, traduit et annoté par J. Bernardi, (Collection des Universités de France), Paris: Les Belles Lettres 2004. Antiquité Tardive 12, 2004, 445-50.

 

2. G. Cavallo, Leggere a Bisanzio, Milan: Sylvestre Bonnard 2007. Journal of Hellenic Studies 129, 2009, 253-4.

 

3. Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio Graeca, I. Orationes X et XII. Editae a Justin Mossay cum prooemio a Bernard Coulie (Corpus Christianorum Series Graeca 64, Corpus Nazianzenum 22), Turnhout - Leuven: Brepols, 2006, σσ. CXXXVI + 63. Βυζαντινά 29, 2009, 573-6.

 

4. (σε συνεργασία με τον Emilio Bonfiglio) Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio Armeniaca, IV. Oratio VI. Edita a Clotaire Sanspeur cum indice a Nancy Castillo [Corpus Christianorum Series Graeca 61, Corpus Nazianzenum 21], Brepols, Turnhout - Leuven 2007, pp. IV+163. Βυζαντινά 29, 2009, 576-8. 

 

5. Β.Π. Βερτουδάκης, Το όγδοο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας: Μία μελέτη των επιγραμμάτων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, Αθήνα: Ινστιτούτου του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2011. Bryn Mawr Classical Review 2012.11.63.

  

6. Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, erstellt von Erich Trapp unter Mitarbeit von Sonja Schönauer et al. [Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschriften, 417. Bd.], 7. Faszikel (προσπέλασις-ταριχευτικός), Wien 2011. Βυζαντινά 33, 2013-2014, 439-40.

  

7. M. Taufer, A New Repertory of Conjectures on Aeschylus, Fascicle VII: The Conjectures on the Prometheus Vinctus (Lexis Research Tool 2), Amsterdam: Adolf M. Hakkert 2012. Classical Review 65, 2015, 297-8. 

 

8. Th. Kuhn, Schweigen in Versen. Text, Übersetzung und Studien zu den Schweigegedichten Gregors von Nazianz (II,1,34A/B) (Beiträge zur Altertumskunde 328), Berlin/Boston: De Gruyter 2014. Anzeiger für die Altertumswissenschaft 68, 2015, 76-78.

 

9. G. Thomas, The image of God in the theology of Gregory of Nazianzus. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2019. Bryn Mawr Classical Review 2021.09.21

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

Nigel G. Wilson, «Εκκλησία και κλασικές σπουδές στο Βυζάντιο», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 33A, 2018, 24-41.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

"Χαίρετε", εικόνα της Ανάστασης: Μια βυζαντινή απεικόνιση σε χειρόγραφο του 880 μ.Χ., Η Καθημερινή, Μ. Σάββατο 30 Απριλίου - Κυριακή Πάσχα 1 Μαΐου 2016 (Τέχνες και Γράμματα, σ. 3).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (επιλογή) 

 

1. «Gregory of Nazianzus, carm. I.2.17: the experience of editing and commenting», Διάλεξη στο Centre for Advanced Studies της Νορβηγικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων (Όσλο), 18.2.2003.

 

2. «Gregory of Nazianzus and early Christian poetry in the classical tradition», Διάλεξη στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Texas στο Αustin, 20.4.2007.

 

3. «Theodore Metochites’ Poems to Himself: Some literary questions», Διάλεξη σε Συμπόσιο με θέμα Byzantine Literature: New Voices and Current Approaches, Dumbarton Oaks (Ουάσινγκτον), 9–10.11.2007.

 

4. «Palaeography and Textual Criticism», Research Techniques Seminar, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 17.11.2008 (σε συνεργασία με τον καθ. Tobias Reinhardt, που κάλυψε το λατινικό σκέλος).

 

5. «Μεσοβυζαντινά επιγράμματα σε εικόνες του αγίου Δημητρίου», Ανακοίνωση σε Ημερίδα για τον άγιο Δημήτριο, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24.11.2010.

  

6.  «Gregory of Nazianzus and early Christian poetry in the classical tradition», Διάλεξη στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Princeton, 18.1.2011.

 

7.  «On the Homeric Hymns in Byzantium», Ανακοίνωση σε Συνέδριο με θέμα την πρόσληψη των Ομηρικών Ύμνων, Χαϊδελβέργη, 23-25.6.2014.

 

8. «Emotions in the poems of Gregory of Nazianzus», XVII. International Conference on Patristic StudiesΟξφόρδη, 10-14.8.2015.

 

9. «Η ποίηση του Γρηγορίου Ναζιανζηνού», Σεμινάριο, Άρτος Ζωής, Αθήνα, 4 & 11.12.2015.

 

10. «Gregory of Nazianzus' Poems and Byzantine Scholarship», Διάλεξη στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard, 26.1.2016.


11. «Η λογοτεχνική παραγωγή στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη», Σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 1.4.2016.


12. «Η φιλολογία στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα», Ανακοίνωση στο Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία» της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 14.5.2016.

 

13. «Epistolary poetry from the fourth century: Palladas and Gregory of Nazianzos», Ανακοίνωση σε Workshop με θέμα «Epistolary Poetry from Late Antiquity to Late Byzantium» στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 10.6.2017.

 

14. «Εκδοτικά και παλαιογραφικά ζητήματα της ποίησης του Γρηγορίου Ναζιανζηνού», Σεμινάριο, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα, 5.12.2017.

 

15. «Ο ποιητής Νόννος Πανοπολίτης ως ερμηνευτής του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου», Σεμινάριο Exegeticum, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 25.1.2018.

  

16. «Παράφραση και ερμηνεία: Ο ποιητής Νόννος Πανοπολίτης και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο», Προσκεκλημένος ομιλητής στο 3ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή 1-2.6.2018. 

 

17. «Angelic lust and mighty giants: Gregory of Nazianzus and Genesis 6.1-4», Ανακοίνωση σε Workshop με θέμα: «Old Testament Figures in Late Antique Poetry», Πανεπιστήμιο Waterloo, Καναδάς 24-26.6.2018.

 

18. «Gregory of Nazianzus' Poems and Byzantine Scholarship», Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Notre Dame (Indiana), 8.11.2018.

 

19. «John of Damascus' Iambic Canon on Christmas», Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Notre Dame (Indiana), 9.11.2018.

 

20. «John Geometres's The Life of the Virgin Mary: Edition and Translation», Research Report, Dumbarton Oaks (Harvard University), Washington DC, 28.1.2019. 

 

21. «Euthymius the Athonite and the Metaphrastic movement», Ανακοίνωση σε Workshop με θέμα «Cultural Identity and Transmission in Early Christian Literature», Aarhus Institute of Advanced Studies, Πανεπιστήμιο Aarhus, 12-14.6.2019.

 

22. «Όψεις της αγιότητας σε μεταφράσεις αγιολογικών κειμένων του δέκατου αιώνα», 12ο συνέδριο Άρτου Ζωής (διαδικτυακό) με θέμα «Αγιότητα: Θεολογία και ιστορία», 26-27.11.2021.

 

 

ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2008- : Kριτής άρθρων που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα περιοδικά Cambridge Classical JournalDumbarton Oaks Papers, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Journal of Hellenic StudiesJournal of Early Christian Studies, Journal of Late Antiquity, Parekbolai, Philologus και Φιλόλογος.

2003- Μέλος του Society for the Promotion of Byzantine Studies (Λονδίνο).

2020: Συνδιοργανωτής (Co-Director), με τον Nigel G. Wilson, και καθηγητής (Tutor) του Όγδοου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (27.7-1.8.2020)

2018: Συνδιοργανωτής (Co-Director), με τον Nigel G. Wilson, και καθηγητής (Tutor) του Έβδομου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (30.7–4.8.2018). Στο Σχολείο συμμετείχαν 27 φοιτητές από 13 χώρες.

2014, 2017: Εξωτερικός κριτής για το Research Foundation Flanders (FWO).

2016: Συνδιοργανωτής (Co-Director), με τον Nigel G. Wilson, και καθηγητής (Tutor) του Έκτου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1.8–6.8.2016). Στο Σχολείο συμμετείχαν 28 φοιτητές από 13 χώρες.

2010: Επιμελήθηκε και προλογίζει τη μεταθανάτια έκδοση μελέτης του Martin Sicherl για τη χειρόγραφη παράδοση ποιημάτων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz: 3. Die epischen und elegischen Gruppen, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2011).

2007-10Για τρία ακαδημαϊκά έτη ανέλαβε τη διδασκαλία τριών μαθημάτων στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: «Introduction to Greek Palaeography and Codicology» (για μεταπτυχιακούς φοιτητές κλασικών και βυζαντινών σπουδών), «Euripides, Orestes: Palaeography» και «Byzantine Literature» (για προπτυχιακούς φοιτητές κλασικών σπουδών).

2007-10Μέλος του Oxford University Palaeography Committee.

2008: Διευθυντής (Director) και καθηγητής (Tutor) του Δεύτερου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Lincoln College και τη Bodleian Library του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (27.7–2.8.2008). Στο Σχολείο συμμετείχαν 32 φοιτητές από 14 χώρες.

2006: Συμβολή στην έκδοση του Αριστοφάνη στη σειρά της Οξφόρδης από τον Nigel G. WilsonPreface», σ. ix).

2006: Καθηγητής (Tutor) στο Πρώτο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Lincoln College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (28.8–1.9.2006).

2004-5Ως υποψήφιος διδάκτορας δίδαξε μαθήματα αρχαίας ελληνικής φιλολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.