Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020