ΑΕΦ 141, ΑΕΦ 103 Ε. Αλεξίου


Λόγω έκτακτων αλλαγών τα μαθήματα του διδάσκοντα για το ΑΕΦ 141 (Τρίτη, 10/12) και το ΑΕΦ 103 (Παρασκευή, 13/12) θα διεξαχθούν κανονικά. Την Τρίτη 10/12 θα ισχύσουν και οι ώρες συνεργασίας, στις οποίες καλούνται να προσέλθουν οι φοιτητές που έχουν αναλάβει παρουσιάσεις.