Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 21.11.2019 (10:00 π.μ) έως και 02.12.2019 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τις ώρες 12.00 με 13.30 για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

Οι επιτυχόντες αυτών των κατηγοριών θα πρέπει επιπλέον να φέρουν μαζί τους:

1. Αίτηση μετεγγραφής με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ'αυτήν.

2. Την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και μία φωτοτυπία της ταυτότητας.

3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΜΚΑ.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί ύστερα από σχετική απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.