ΓΣΓ289 (διδ: Ι. Ναούμ)


Το μάθημα ΓΣΓ289 (διδ: Ι. Ναούμ) Θα γίνει ΕΚΤΑΚΤΩΣ Πέμπτη 14/ 11, ώρα 13.30 -16.00 στην αιθ 112 του ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.