Ναούμ Ιωάννα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997007
Γραφείο: 
424 ν.κ.

Η Ιωάννα Ναούμ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της Νεοελληνικής Φιλολογίας). Η διατριβή της έχει τίτλο: Μειδίαμα αλγεινόν (1860-1930). Η ποιητική του κλαυσίγελου και όψεις της ρομαντικής γενεαλογίας της (Θεσσαλονίκη, 2007). Από το 2009 είναι λέκτορας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Από το 2001 έως το 2003 έχει εργαστεί ως ΣΕΠ στο Ε.Α.Π. στη θεματική ενότητα της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (ΕΠΟ21) και από το 2003 μέχρι σήμερα διδάσκει Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (17ος-20ός αι.) και Θεωρία Λογοτεχνίας και Ανάλυση Κειμένων στο Εξ Αποστάσεως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός» (Επισπεύδον Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τη διδασκαλία της, καθώς και στο ερευνητικό πρόγραμμα για τα «Περιοδικά Λόγου και Τέχνης 1890-1940» (Επιστ. Υπεύθυνος: Χ. Λ. Καράογλου, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.). 

Κατά το έτος 2010-2011 υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη καθώς μέλος (Γραμματέας) της Οργανωτικής Επιτροπής της ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ-μνήμη Παν. Μουλλά. 

Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στους όρους διαμόρφωσης αναγνωστικών δικτύων μεταξύ ευρωπαϊκού και ελληνικού ρομαντικού λυρισμού, στην «ποιητική του κλαυσίγελου» και την αισθητική της αλληγορίας, καθώς και στις σταθερές ποιητικές μορφές. Επίσης, έχει μεταφράσει δοκίμια αισθητικής, ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας.

Επιλογή δημοσιευμάτων (από το 2006) 

«Η ποίηση έξω από τον στίχο. Ορισμένες παρατηρήσεις γύρω από το διπλό παράδειγμα των   Spleen de Paris του Baudelaire και των τελευταίων πεζών του Κ. Γ. Καρυωτάκη». Στον τόμο: Όσο κρατάει η ανάγνωση, επιμ. Παν. Πίστας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 442-453. 

«Νύχτες μυθοπλασίας-Μέρες ανάγνωσης», Ο Πολίτης, τ. 150 (Δεκέμβριος 2006), σσ. 48-54. 

«Το μακρύ (ρομαντικό) χέρι του Καραγκιόζη: αρλεκίνοι, νευρόσπαστα, χαρτονόμουτρα στο συρτό χορό του Σκαρίμπα», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα (11-13 Νοεμβρίου 2005), Χαλκίδα: Διάμετρος 2007, σσ. 255-270. 

«Άγγελος Δόξας: Τραγούδια του Heine κάτω από τη μεγάλη λεύκα της πλατείας Εξαρχείων», Επιστημονικό Συμπόσιο. «Χαμηλές φωνές» στη λογοτεχνία (1-2 Δεκεμβρίου 2006), Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2009, σσ. 225-241. 

(σε συνεργασία με τον Γιάννη Παπαθεοδώρου) «Ο ποιητής, το τραπέζι και τα ψίχουλα της ιστορίας. Κίνηση και ακινησία στην ποίηση του Σπύρου Βρεττού», Νέα Εστία 1823 (Ιούνιος 2009), σσ. σσ. 1334-1341. 

«Στην κόψη τσεκουριών φωτός: Αγγέλα Γαβρίλη, Αρκ. Ποιήματα σε πέντε πράξεις (Γαβριηλίδης 2009)»,  Ποιητική 5 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010), σσ. 292-294. 

«Με χάρη και σπουδές: πώς η ποίηση μας μαθαίνει ανάγνωση. Χάρης Βλαβιανός, Σονέτα της συμφοράς. Apologia pro vita et arte mea (Πατάκης 2011)», Athens Review of Books 19 (Ιούνιος 2011), σσ. 28-31. 

Μεταφράσεις 

Peter Steiner, «Ρώσικος Φορμαλισμός» και Richard Rorty, «Αποδόμηση» στον τόμο: Raman Selden (επιμ.), Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό. Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας, τ. 8, θεώρηση μτφρ. Μίλτος Πεχλιβάνος, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 2004, σσ. 30-54 και 239-281. 

Richard Wollheim, «Για το φορμαλισμό και τα είδη του», μτφρ. στον τόμο: Έννοιες της τέχνης τον 20ό αιώνα, εισ.-επιμ. Παν. Πούλος, Αθήνα: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 2006, σσ. 413-448. 

Martin Travers, Εισαγωγή στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Από τον ρομαντισμό στο μεταμοντέρνο, (σε συνεργασία με τη Μαρία Παπαηλιάδη), εισ.-επιμ. Τάκης Καγιαλής, Αθήνα: Βιβλιόραμα 2005. 

Penelope Deutscher, Διαβάζοντας τον Ντερριντά, Αθήνα: Πατάκης (υπό έκδοση 2012).