ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 - 2020 (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)


ΑΕΦ 101: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή

ΑΕΦ 103: Ιστοριογραφία – Ρητορική

ΛΦΙ 125: Λατινική γλώσσα I

ΝΕΦ 201: Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία

ΜΕΦ 221: Iστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας και εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

ΓΛΩ 301: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία I/ Πληροφορική για Φιλολόγους Ι

Η κατανομή των φοιτητών/τριών στα μαθήματα είναι αλφαβητική σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

ΠΛ 1: Σεμινάριο Πληροφορικής 1