Ανακοίνωση για το ΝΕΦ 205 (Λ. Βαρελάς)


Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό της εξέτασης μπορούν να περάσουν από το γραφείο του διδάσκοντος (208/4) την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 13:00-15:00.