ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΛΦΙ 164 και ΛΦΙ 170


Στο φροντιστηριακό μάθημα ΛΦΙ 164 προσφέρεται μόνον ένα ακροατήριο (του κ. Αντωνιάδη) αλλά οι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης Κλασικής Φιλολογίας μπορούν να επιλέξουν επίσης το ΛΦΙ 170 (διδ. ΕΔΒΜ 96), το οποίο θα έχει φροντιστηριακό χαρακτήρα (ακροατήριο έως 30 άτομα, εργασίες κ.λπ.) και θα τους πιστωθεί ως ΛΦΙ 164, ώστε να εκπληρώνουν την προϋπόθεση να έχουν για το πτυχίο τους αυτόν τον υποχρεωτικό κωδικό.