ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 153 (Ε. Σιστάκου) Έναρξη μαθημάτων


Τα μαθήματα ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 153 (τμήματα Ε. Σιστάκου) δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα και θα ξεκινήσουν στις 8 και 9 Οκτωβρίου αντίστοιχα κατά τις ώρες και μέρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα. Ενημέρωση για την αναπλήρωση θα γίνει στο πρώτο μάθημα.