ΑΕΦ 106 Κατανομή αιθουσών


Κατανομή αιθουσών για την εξέταση του ΑΕΦ 106 (20-9-2019, 16:15-18:45) 
                                                            
Κουρεμένος: Αμφ. Α, Αμφ. Β, 101, 112
 
Voehler: ΚΑ, 107, 108, 109, 111