Προφορικές εξετάσεις ΓΣΓ 285 στο 212 ν.κ. στις 19 Σεπτεμβρίου 2019