ΓΛΩ 394 (ΦΩΤΙΑΔΟΥ Γ.)


Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις Τρίτη 17/9, ώρα 17:00, στο γραφείο 109 π.κ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, που έχουν συνεννοηθεί με τη διδάσκουσα, να έχουν και εκτυπωμένο αντίτυπο της εργασίας τους.