ΛΦΙ 127 (10/9/2019, 13.30-16.00)


ΛΦΙ 127, 10/9/2019, 13.30-16.00

Κατανομή στις αίθουσες

KΑ: ακρ. κ. Φραγκουλίδη (σειρά παρά σειρά, μία ενδιάμεση θέση κενή)

101, 108: ακρ. κ. Αντωνιάδη (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)