ΑΕΦ 160 (Διδ. Μαρία Νούσια)


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 17.00, στο γραφείο 203ν.κ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (minoussia@lit.auth.gr) μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου.