ΝΕΦ203 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 13.09.2019


ΝΕΦ 203, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.9.2019, 8.00-10.30 –

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 

Κ. ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ                  101 νκ

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ                      Αμφιθέατρο νέας πτέρυγας

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ                ΚΑ