ΛΦΙ 126, 2/9/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ


Κατανομή στις αίθουσες

A, 101: ακρ. κ. Φυντίκογλου (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Β, 112: ακρ. κ. Αντωνιάδη (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)