ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης διοργανώνει το 4ο Θερινό Σχολείο για το Αρχαίο Δράμα ως Παραστατική Τέχνη για προ - και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής.