ΛΦΙ 162 Εξετάσεις Ιούνιος 2019


Οι προφορικές εξετάσεις του ΛΦΙ 162 θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τις ομάδες των εξεταστών σύμφωνα με το πρόγραμμα που δηλώνεται στα συνημμένα αρχεία.