ΓΣΓ 285 (Μ. Χρυσανθόπουλος) προφορικές εξετάσεις στο 212 ν.κ.


Προφορικές εξετάσεις ΓΣΓ 285 στο 212 ν.κ. (Μ. Χρυσανθόπουλος)

 

14/6, ώρα 10 π.μ. όλοι οι εξεταζόμενοι

 

18/6, ώρα 10 π.μ.: Παπατρέχα, Λάγγαλη, Αμανάκης, Ρουσοπούλου, Βογιατζής, Παπαμαρκάκη

ώρα 11 π.μ. : Ιωαννίδης, Γαβριηλίδου, Τρυφέρη, Σακαρίκος, Κούλικα, Παπαϊωάννου

ώρα 12 μ. : Παπουή, Κουτσούκη, Παραλής, Καραντωνίου, Ζαφειρίδης