Εκλογές


2019.05.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

2019.05.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΜΝΕΣ

 

2019.05.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 

2019.05.23 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φιλολογίας & Νέων Τεχνολογιών

 

2019.05.23 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιγραφικής & Παπυρολογίας (ΕΡΕΠ)

 

2019.05.23 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας

 

2019.05.23 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας (PalCod)

 

2019.05.30_1091_Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας

 

2019.05.30_1092_Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Σημειωτικής

 

2019.05.30_1093_Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακών και Ανθρωπιστικών σπουδών

 

2019.06.07 Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιότητας τομέα Κλασικών Σπουδών.

 

2019.06.07 Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιότητας τομέα ΜΝΕΣ.

 

2019.06.07 Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιότητας τομέα Γλωσσολογίας.

 

2019.06.11 Πρακτικό νομιμότητας υποψηφιότητας εργαστήριο PALCOD.

 

2019.06.11 Πρακτικό νομιμότητας υποψηφιότητας εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών.

 

2019.06.11 Πρακτικό νομιμότητας υποψηφιότητας εργαστήριο ΕΜΥΕΛ.

 

2019.06.11 Πρακτικό νομιμότητας υποψηφιότητας εργαστήριο ΕΡΕΠ.

 

2019.06.13_1710_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΤΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_2019

 

2019.06.13_1711_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_2019

 

2019.06.13_1712_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΒΡΑΖΗ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ_2019

 

2019.06.13_1713_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_2019

 

2019.06.13_1714_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_2019

 

 2019.06.21 ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

2019.06.21 ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

2020.05.26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01_09_2020 ΜΕΧΡΙ 31_08_2022

2020.06.30_1652_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2020.06.30_1656_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΜΝΕΣ

2020.06.30_1657_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

2020.06.29_1639_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

2020.06.29_1642_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

2020.06.29_1644_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

2020.06.29_1645_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) _ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ_2020-21

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣ. ΣΠΟΥΔΩΝ_ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) _ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ_2020-21

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΜΝΕΣ_ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) _ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ_2020-21

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ_ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) _ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ_2020-21

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΜΝΕΣ)

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΜΕΩΝ - ΚΛΑΣΙΚΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΜΕΩΝ - ΜΝΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΜΕΩΝ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ