ΣΝΕΓ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 Εξετάσεις της Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές


Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για την περίοδο Ιουνίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του ΑΠΘ.

Συνημμένο: