ΓΛΩ 379 (Α. Τάντος) - Εμβόλιμη εξέταση


Η εμβόλιμη εξέταση για το μάθημα ΓΛΩ 379 (Α. Τάντος) θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιουνίου, 19.00-21.30 στις αίθουσες όπου θα εξετάζεται το μάθημα ΓΛΩ 304.