ΓΛΩ 302 (Μ. Καραλή) - Εμβόλιμο μάθημα


Τη Δευτέρα 20/5, 18.30-21.00 θα γίνει εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 302 (ακροατήριο Καραλή) στην αιθ. 112 νκ.