Προκήρυξη νέων θέσεων στο Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» και στο Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ)


Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από την Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ οι συνημμένες 2 προκηρύξεις νέων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

1) για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» και

2) για το Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις είναι έως 13 Ιουνίου 2019.