ΓΣΓ 292 (Γ. Τεμπρίδου)


Τα τελευταία μαθήματα του εξαμήνου θα γίνουν τις παρακάτω μέρες και ώρες:

-Παρασκευή 17/5, 16:00-20:30, αίθουσα 13πκ

-Τρίτη 21/5, 11:00-13:30, αμφιθέατρο νέας πτέρυγας