ΓΛΩ 394 (Γ. Φωτιάδου)


Έκτακτα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 13/5 και 20/5, ώρα 16.00-18.30, στην αίθ.13 (Παλαιό Κτίριο). Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Τις ημέρες αυτές οι ώρες συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν στις 14:00-16:00.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες, που έχουν δηλώσει θέμα εργασίας αλλά δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα στο geofotia@enl.auth.gr για να συνεννοηθούν σχετικά με την ημέρα παρουσίασης.