ΑΕΦ 142 (I. Καραμάνου) - Αναπληρώσεις


Οι αναπληρώσεις του μαθήματος ΑΕΦ 142 (Ευριπίδης: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις) θα γίνουν την Πέμπτη 9, 16 και 23/5 στις 11.15 π.μ. στο γραφείο της κ. Καραμάνου (209 ν.κ.). Εξυπακούεται ότι τα μαθήματα της Τετάρτης (8, 15 και 22/5) θα γίνονται κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (6.30-9.00 μ.μ.).