ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ συμφωνεί με το αίτημα των φοιτητών του για ένα σύστημα πρόσληψης, όπου την πρώτη και κύρια θέση για τον διορισμό των πτυχιούχων στη Μέση Εκπαίδευση θα έχει το πτυχίο του. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Φιλολογίας έχει ήδη διαμορφώσει το προπτυχιακό πρόγραμμά του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η παιδαγωγική επάρκεια να χορηγείται ἀπό το ακαδ. έτος 2018-2019 σε όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους του.

Επίσης το Τμήμα συμφωνεί για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν οι εδώ και πολύ καιρό υπάρχουσες κενές θέσεις στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Τέλος το Τμήμα διαφωνεί με τη διαμόρφωση του Νέου Λυκείου, και ειδικότερα με τη θέση των Λατινικών σε αυτό, κάτι για το οποίο έχει προγραμματίσει, στα όρια των δυνατοτήτων του, έντονη διαμαρτυρία.