Λ. Αραμπατζίδου- Ώρες συνεργασίας


Οι ώρες συνεργασίας της Τρίτης 2/4 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω εξαιρετικά έκτακτου κωλύματος.