Ο συγγραφέας, ο δημοσιογραφικός λόγος και ο «δαίμων» των social media (Τετάρτη 3/4/2019)