ΠΛ ΙΙ – Τμήμα Τετάρτης 3-4-2019 (Σ. Σαχπεκίδο) - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ


Το μάθημα της επόμενης Τετάρτης θα γίνει εναλλάξ σε δύο διαφορετικούς χώρους:

Α) στη Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Φιλολογίας,  αίθουσα 423 ν.κ., τέταρτος όροφος,  (μία ώρα)

Β) στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, υπόγειο νέας πτέρυγας (πίσω από το κυλικείο, αριστερά) (μία ώρα)

Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν σε έναν από τους δύο χώρους για την πρώτη ώρα και θα συνεχίσουν στον άλλο χώρο για την δεύτερη ώρα.