ΓΣΓ 287 (Β. Καραφουλίδου)


Θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης την Πέμπτη 28/3, ώρα 8:30 στην αίθουσα 13 πκ.