ΛΦΙ 164 (Ευ. Καρακάσης) - αλλαγή αίθουσας


Από την Πέμπτη 21/3 και εξής το μάθημα θα γίνεται στην αίθουσα 108 νκ (αντί της 13 πκ).