ΘΕΓ 805 (Σ. Τσοχατζίδης)


Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 14.3.2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα.