Διάλεξη του ομοτ. καθ. κ. Alberto Bernabé Pajares του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης