ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 162 & ώρες συνεργασίας (Χρ. Τσίτσιου)


Τα μαθήματα της Πέμπτης (ΛΦΙ 163, 28/2) και της Παρασκευής (ΛΦΙ 162, 1/3) αναβάλλονται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η σημερινή ώρα συνεργασίας (Πέμπτη, 28/2, 12.30-13.30) δεν θα ισχύσει.