ΜΕΦ 271 (Δ. Σαμαρά) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΜΕΦ 271 (διδ. Δ. Σαμαρά) θα γίνεται στο εξής στην αιθ. 104α νκ την ίδια μέρα και ώρα (Παρασκευή 13.30-16.00)