ΑΕΦ 144 (Ν. Μήλτσιος) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΑΕΦ 144 (Διδ. Ν. Μήλτσιος) θα γίνεται στο εξής στο αμφιθέατρο Β.