ΑΕΦ 512 (Π. Κυριάκου)


ΑΕΦ 512 (Διδάσκουσα: Πουλχερία Κυριάκου)

25-2-2019

Τα µαθήµατα θα αρχίσουν την Παρασκευή 1 Μαρτίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Πληροφορίες για το µάθηµα έχουν αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη). Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να έχουν µαζί τους το κείµενο της έκδοσης του West (Teubner) και να έχουν διαβάσει τον πρόλογο και την πάροδο (1-257).

Πουλχερία Κυριάκου