ΝΕΦ 647 (Αικ. Τικτοπούλου)


Αικ. Τικτοπούλου
Η πρώτη συνάντηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 647
θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 18.30 στην αίθ. 208