ΝΕΦ 257 (Τ. Καπλάνης) - Αλλαγή αίθουσας


Το ΝΕΦ 257 (Τ. Καπλάνης) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 108 νκ.