ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΛΦΙ 164 (Διδ. Ε. Καρακάσης) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13 πκ.