ΓΣΓ 231 (Β. Καραφουλίδου)


Το μάθημα της Τετάρτης, 20/2, αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Οι ώρες συνεργασίας της Τετάρτης δεν θα ισχύσουν.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Παρασκευή, 22/2, ώρα 11:00, στην αίθουσα 04 της νέας πτέρυγας.
Ώρες συνεργασίας για αυτήν την εβδομάδα: Παρασκευή 22/2, 9:00-11:00.