Τομέας Γλωσσολογίας


Εισαγωγικά

Στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ο Τομέας Γλωσσολογίας προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας που επιλέγουν την κατεύθυνση της γλωσσολογίας ένα ευρύ φάσμα εισαγωγικών μαθημάτων ειδίκευσης, μεταξύ των οποίων μαθήματα φωνητικής και φωνολογίας, σύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας, φιλοσοφίας της γλώσσας, ψυχογλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, λεξικολογίας και λεξικογραφίας, ιστορικο-συγκριτικής γλωσσολογίας και βαλκανικής γλωσσολογίας.

Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος (α) θεωρητικής γλωσσολογίας, (β) εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και (γ) ιστορικής και βαλκανικής γλωσσολογίας, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος.

Από το 1980, ο Τομέας οργανώνει ετήσιο διεθνές συνέδριο με αντικείμενο τη γλωσσολογική μελέτη της Ελληνικής, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύονται με τον τίτλο «Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα».

Για πληροφορίες σχετικές με το έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, επισκεφθείτε τις ατομικές ιστοσελίδες τους, που είναι συνδεδεμένες με τα ονόματά τους στον πίνακα που ακολουθεί.


Σύμβουλοι Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Γεώργιος Γιαννάκης (Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία)

Γεώργιος Παπαναστασίου (Γενική/Θεωρητική Γλωσσολογία)

 

Προσωπικό

Καθηγητές/τριες
Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Γιαννάκης Γεώργιος 2310 997104 305 π.κ Δευτέρα 11.00-12.00, Τετάρτη 10.00-11.00
Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ. Τρίτη 16.30-18.00, Τετάρτη 16.30-18.00
Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 11.00-13.00, Τρίτη 11.00-13.00
Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ. Πέμπτη 15.00-16.00, Παρασκευή 18.30-19.30
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Τρίτη 13.30-15.30, Τετάρτη 13.30-15.30
Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 418 ν.κ. Δευτέρα 11.00-13.00, Τετάρτη 12.00-13.30, Πέμπτη 13.00-14.30
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τρίτη 9.00-11.00, Τετάρτη 9.00-11.00
Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Πέμπτη 16.00-18.00, Παρασκευή 16.00-18.00
Κυριαζής Δώρης 2310 997155 305 π.κ. Τρίτη 11-1, Τετάρτη 11-1
Τάντος Αλέξανδρος 2310 997134 301 π.κ. Πέμπτη 11.00-13.00, Παρασκευή 11.00-13.00
ΕΔΙΠ
Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 09.00-11.00
Δότα Ελένη 2310 997409 309 π.κ. Τρίτη 11.00-13.00, Πέμπτη 11.00-13.00