ΝΕΦ 610 (Σ. Σταυρακοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων


Το μεταπτυχιακό μάθημα ΝΕΦ 610 της κ. Σ. Σταυρακοπούλου θα ξεκινήσει στις 14-3 (σύμφωνα με το πρόγραμμα).