Έναρξη μαθημάτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Β΄ κύκλος)


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.:Ε. Ζαμπουρίδου
Τηλέφ.:2310-99.5246/99 5260

Θεσσαλονίκη, 12.2.2019  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου των Π.Μ.Σ. Κλασικών Σπουδών, Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές, Βυζαντινής Φιλολογίας, Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και Γλωσσολογίας  θα αρχίσουν στις  1 Μαρτίου 2019.

 

 

Οι Διευθυντές ΠΜΣ

Β. Φυντίκογλου,
Αικ. Τικτοπούλου,
Μ. Χρυσανθόπουλος,
Ι. Βάσσης,
Γ. Παπαναστασίου