Ταξίδης Ηλίας


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997029
Γραφείο: 
208/3 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη και Τετάρτη με email

Ο Ηλίας Ταξίδης σπούδασε στο τμήμα ελληνικής φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Πτυχίο 1997, Μεταπτυχιακό 2001, Διδακτορικό 2006). Από τον Φεβρουάριο του 2011 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστοριογραφία, η ρητορική και επιστολογραφία και η επιγραμματική ποίηση.