Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997048
Email: 
avgi@lit.auth.gr
Γραφείο: 
206 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 11.00-13.00 & Τετάρτη 14.00-16.00

Η Μαρία Αυγερινού σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στο ΑΠΘ, (Πτυχίο 1982), Μεταπτυχιακό (1986). Έλαβε διδακτορικό στη Βυζαντινή Φιλολογία (2003). Διδάσκει στο ΑΠΘ (1992—σήμερα) στη βυζαντινή φιλολογία στα τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. 

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η φιλολογική (προπάντων αφηγηματολογική  και γλωσσική) ανάλυση έργων της βυζαντινής φιλολογίας, ιδιαίτερα ιστοριογραφικών, ρητορικών και του βυζαντινού μυθιστορήματος, καθώς και η πρόσληψη της αρχαιότητας στη βυζαντινή περίοδο. Επίσης η συγκριτική ανάλυση της αρχαϊστικής βυζαντινής γλώσσας και της κλασικήςαρχαίας ελληνικής.

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1977-1982 Σπουδές στην Βυζαντινή καιΝεοελληνική Φιλολογία στο ΑΠΘ

1984-1986. Μεταπτυχιακές σπουδές στη ΒυζαντινήΦιλολογία (1986 M.A.)

2003 Λήψη διδακτορικού στη Βυζαντινή Φιλολογία 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1982-1992 Βοηθόςερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ

1992-2003 Βοηθόςστον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

2003-2009Λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

2009- σήμεραΕπίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Μονογραφίες και Άρθρα 

 1. Η παρουσίαση και η περιγραφή των γυναικών στη Χρονογραφία του Κωνσταντίνου Μανασσή. Μεταπτυχιακή εργασία (Θεσσαλονίκη 1986). Αδημοσίευτη. 
 2. Τα εικονικά στοιχεία στη Χρονική Σύνοψη του Κωνσταντίνου Μανασσή στο: Λόγια και Δημώδης Γραμματεία του Ελληνικού Μεσαίωνα. Αφιέρωμα στον Εύδοξο Τσολάκη (Πρακτικά της Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, 11-13 Μαϊου 2000) Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 173-192.
 3. Η Σύνοψις Χρονική του Κωνσταντίνου Μανασσή: Συμβολή στην υφολογική μελέτη μιας έμμετρης χρονογραφίας (Θεσσαλονίκη 2013). Μονογραφία.
 4. Η Χρονική Συγγραφή του Γεωργίου Ακροπολίτη: Η αττικιστική διαχίριση ενός γλωσσικού κεφαλαίου. (Αλτιτζής, Θεσσαλονίκη 2012). Μονογραφία.
 5. The Murder of the Mouzalon Brothers in Byzantine Historiography, στο: Realia Byzantina, de Gruyter, Berlin, (2009) , σελ 13-16
 6. Έκφρασις του Αυγουστεώνος, στο: Ελληνικά 60.2 (2010) σελ 343-351
 7. «Ιατρικά παλαίτυπα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ: Καταγραφή και Αξιολόγηση». Ανακοίωση στο Α΄ Συνέδριο για την Ιστορία της Ιατρικής (Νοέ. 1997), στο: Ιατρικά Παλαίτυπα περιόδου 1525-1900, Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά (επιστ. Επιμ.), Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 15-21.

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

 1. Jacques Le Goff, Ο Πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης σε μετάφραση της Ρ. Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993, στο: Φιλόλογος τχ. 80 (1995) 155-56.
 2. D. Obolenski, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη 500-1453  σε μετάφραση του Γ. Τσεβρεμέ, Θεσσαλονίκη 1991 στο: Φιλόλογος τχ. 80 (1995) 157-58.
 3. Μαρία Νυσταζοπούλου –Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι.) Θεσσαλονίκη 1991 στο: Φιλόλογος τχ. 93 (1998) σελ. 342-43.
 4. Δημητρίου Κωνσταντέλου, Πενία, κοινωνία και φιλανθρωπία στον μεταγενέστερο μεσαιωνικό ελληνικό κόσμο, Θεσσαλονίκη 1994 στο: Φιλόλογος τχ. 98 (1999) σελ. 529-30.  

Μετάφραση

Alexander Kazhdan and Simon Franklin, Studies on Byzantine Literature of the 1th and 12th centuries. Ελληνική μετάφραση ως: Μελέτες στη Βυζαντινή Λογοτεχνία του 11ου και 12ου αιώνα, Αθήνα 2007.